Kierownictwo szkoły

 

Dyrektor

dr Małgorzata Plichcińska

 

Wicedyrektor

mgr Krzysztof Kosewski

 

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Joanna Kunicka

 

 

Dyrekcja szkoły jest do dyspozycji nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców:

codziennie w godzinach 10.00-14.00

w sprawie skarg i wniosków w dniach:

poniedziałki od 8:00 do 8:30
czwartki od 15:00 do 15:30