Majątek szkoły

 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej DBFO - Mokotów m.st. Warszawy w zakładce Sprawozdania finansowe, pod linkiem: https://dbfomokotow.bip.um.warszawa.pl/default.htm