Oferty pracy i wyniki naboru

 

Numer referencyjny

 01/A/2022

Wynik naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalista w dziale administracji

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Technikum Ekonomicznym nr 8 w Warszawie, ul. Fr. Joliot Curie 13 wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Anna Leszek – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie: Pani Anna Leszek spełniła kryteria formalne i kwalifikacyjne konieczne, uwzględnione w ogłoszeniu o naborze, dotyczące poziomu wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia zawodowego. Wykazała się wiedzą w zakresie wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o pracę. Predyspozycje i doświadczenie zawodowe pozwalają przypuszczać, że kandydatka spełni oczekiwania pracodawcy.