Oferty pracy i wyniki naboru

 

Numer referencyjny

01/A/2023

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalista w dziale administracji ¾ etatu

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Technikum Ekonomicznym nr 8 w Warszawie, ul. Fr. Joliot Curie 13 wyłoniono osobę do zatrudnienia.

Agata Choma - miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie: Pani Agata Choma spełniła kryteria formalne i kwalifikacyjne konieczne, uwzględnione w ogłoszeniu o naborze, dotyczące poziomu wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia zawodowego (kilkuletni staż pracy w placówkach oświatowych). Wykazała się wiedzą w zakresie wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o pracę. Predyspozycje i doświadczenie zawodowe pozwalają przypuszczać, że kandydatka spełni oczekiwania pracodawcy.