Pracownicy szkoły

rok szkolny 2021/22

  • Pracownicy pedagogiczni

 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot 

Augustyniak Izabella

język niemiecki

Berliński Roman

język angielski

Bogusławska Lilianna

przedmioty zawodowe reklamowe, plastyka

Castillo Lozano Uriel Fernando język hiszpański
Dutkiewicz Tadeusz wychowanie fizyczne
Dziarkowska Maja geografia
Filip Ireneusz fizyka

Grzegorczyk Beata

wychowanie fizyczne

Hoch Paweł

język rosyjski

Jurkiewicz Jadwiga

biologia

Kaczyńska Anna przedmioty zawodowe ekonomiczne

Kalinowski Piotr

geografia

Kosewski Krzysztof

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Kowalczyk Dorota

język angielski

Kubik Karolina

chemia

Kudełka Krzysztof

przedmioty zawodowe ekonomiczne, matematyka

Kunicka Joanna

język angielski

Kunkiewicz Anna

pedagog szkolny

Laskowski Mikołaj

przedmioty zawodowe reklamowe

Łażewska Dorota

religia, zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców

Łępicka Danuta

matematyka

Majewski Przemysław

historia

Makolądra Rafał

przedmioty zawodowe reklamowe

Matejko Anna

język polski

Michałowski Krzysztof

wychowanie fizyczne

Mikłus Ewa 

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Mikołajczyk Katarzyna

geografia

Mikulska Bogusława informatyka, przedmioty zawodowe ekonomiczne
Misztak Teresa przedmioty zawodowe ekonomiczne
Mirgos Małgorzata przedmioty zawodowe reklamowe

Mrzygłód-Piszek Jolanta

wiedza o kulturze,  historia, filozofia

Nikitenko Oksana

Matematyka

Orłowska Beata

przedmioty zawodowe  ekonomiczne

Pięta Seweryn

informatyka

Piłat Edyta

język polski

Plichcińska Małgorzata

wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

Rogowska-Oktaba Halina

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Rokita Mariusz

wychowanie fizyczne

Sanocka Nela

przedmioty zawodowe ekonomiczne
Skoczyńska-Noworycka Jolanta bibliotekarz
Stachowicz Anna  język angielski
Ulman Ewa historia, elementy prawa

Węglicki Krzysztof

język angielski

Wiącek Katarzyna

matematyka

Wichrowska Iwona

pedagog szkolny

Widawska Joanna

język polski

Wierzbicka Jolanta

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Wojtczuk Małgorzata

podstawy przedsiębiorczości

Wójcik Joanna

przedmioty zawodowe reklamowe
Wysocki Ryszard przedmioty zawodowe reklamowe
Zieja Małgorzata język angielski

 

 

 

  • Pracownicy administracji i obsługi

 


Nazwisko i imię


Stanowisko

 

Skokowska Ewa

kierownik gospodarczy
koordynator d/s dostępności

Karbowiak Anna

sekretarz szkoły

Piasecka  Anna

specjalista

Leszek Anna  sprzątaczka
Król Agnieszka sprzątaczka

Kowalczyk Teresa

sprzątaczka

Rydzio Bożena

sprzątaczka

Stolarczyk Barbara

sprzątaczka

Szczęsna Małgorzata

sprzątaczka

Rosa Józef

dozorca